Dita PAŤHOVÁ

Diplomová práce

Porovnání úrovně čtení s porozuměním na konci 1. ročníku ZŠ při vyučování metodou genetickou a analyticko-syntetickou. Comparison the level of reading comprehension at the end of the first year of primary school teaching method of genetic and analytic-synthetic.

Comparison the level of reading comprehension at the end of the first year of primary school teaching method of genetic and analytic-synthetic.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním úrovně čtení s porozuměním na konci 1. ročníku základní školy. Existuje několikero metod, kterými je možno vyučovat prvopočáteční čtení, my se však zaměřujeme na dvě nejrozšířenější metody v České republice, na metodu analyticko-syntetickou a na metodu genetickou. Součástí diplomové práce jsou čtyři pracovní listy, jejichž tvorbu a systém hodnocení popisujeme v …více
Abstract:
This thesis presents a comparison of the reading level with understanding at the end of the first year of the primary school. There are several methods that can be primordial teach reading. We focus on two most widely used methods in the Czech Republic. The analytical-synthetic method and the method of genetic. There are four worksheets as parts of the thesis. Their formation and the evaluation system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAŤHOVÁ, Dita. Porovnání úrovně čtení s porozuměním na konci 1. ročníku ZŠ při vyučování metodou genetickou a analyticko-syntetickou. Comparison the level of reading comprehension at the end of the first year of primary school teaching method of genetic and analytic-synthetic.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta