Mgr. Kateřina Kovářová

Bakalářská práce

Volný čas dětí s poruchami autistického spektra

The leisure of children with autism spectrum disorders
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice volného času dětí s poruchami autistického spektra. Je koncipována do tří hlavních kapitol - cílem první kapitoly je vymezit poruchy autistického spektra v široké škále pervazivních vývojových poruch, dále vymezení tzv. triády postižení. Druhá kapitola se zabývá vymezením kategorie volný čas a dalších souvisejících termínů, v závěru se zamě-řuje na volný čas …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of leisure of children with autism spec-trum disorders. It is divided into three main sections - the first chapter de-fines autism spectrum disorder in a wide range of pervasive developmental disor-ders, further defining the triad of impairments. The second chapter deals with the definition of categories of free time and other related terms, conclusion focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta