Mgr. Jana Lecáková

Master's thesis

Projekt zneškodnění chemických látek ve městě Strážske - (ne)řešení problému staré ekologické zátěže

Chemical waste disposal in Strážske - (un)solved problem of contaminated site
Abstract:
This master thesis deals with the process of solving old environmental burdens in the Slovak republic caused by dangerous toxic chemicals in connection to international responsibilities resulting from the UN Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants as well as relevant EU directives. The paper describes technical, financial and legislative aspects as well as other aspects influencing the …viac
Abstract:
Magisterská diplomová práca sa zaoberá procesom riešenia starých ekologických záťaží v Slovenskej republike, spôsobených nebezpečnými toxickými chemikáliami, v nadväznosti na medzinárodné záväzky, vyplývajúce zo Štokholmského dohovoru OSN o perzistentných organických látkach a z príslušných smerníc EÚ. V práci sú formulované ďalšie faktory, popri faktoroch technologických, finančných a legislatívnych …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií