Michal Soukal

Bakalářská práce

Zdravý životní styl dětí na základní škole

Healty Lifestyle of Children at Primary School
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o zdravém životním stylu dětí na 1. stupni základních škol Libereckého kraje. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy vztahující se k tématu bakalářské práce, a to zdraví, zdravý životní styl, volný čas, výchova ke zdraví a zdravá výživa. V praktické části jsou specifikovány souvislosti mezi zdravým životním …více
Abstract:
This bachelor thesis treats of healthy lifestyle of the children on 1. degree of chosen primary schools in Liberec region. The bachelor thesis is made of both theoretical and practical part. In the theoretical part there are mentioned important notions, that are related to the topic of the bachelor thesis, namely health, healthy lifestyle, free time, health education and health sustenance. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soukal, Michal. Zdravý životní styl dětí na základní škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN