Theses 

Zdravý životní styl dětí na základní škole – Michal Soukal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Soukal

Bakalářská práce

Zdravý životní styl dětí na základní škole

Healty Lifestyle of Children at Primary School

Anotace: Bakalářská práce pojednává o zdravém životním stylu dětí na 1. stupni základních škol Libereckého kraje. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy vztahující se k tématu bakalářské práce, a to zdraví, zdravý životní styl, volný čas, výchova ke zdraví a zdravá výživa. V praktické části jsou specifikovány souvislosti mezi zdravým životním stylem a zdravou výživou dětí se zaměřením na to, jaké mají děti na 1. stupni vybrané základní školy znalosti o zdravé výživě. K výše uvedenému zjištění byl proveden průzkum formou nestandardizovaného dotazníku a rozhovoru s pedagogem vyučujícím téma zdravé výživy. Součástí praktické části jsou také popsané výukové lekce, které pořádáme pro děti za účelem zvýšení jejich vědomostí o zdravé výživě.

Abstract: This bachelor thesis treats of healthy lifestyle of the children on 1. degree of chosen primary schools in Liberec region. The bachelor thesis is made of both theoretical and practical part. In the theoretical part there are mentioned important notions, that are related to the topic of the bachelor thesis, namely health, healthy lifestyle, free time, health education and health sustenance. In the practical part is specified the connection between healthy lifestyle and children´s health sustenance, with a view to the children´s knowledges about the health sustenance, that they have on the 1. degree of the chosen primary school. To the above mentioned findings a research has been made through question-form and interview with the pedagogue teaching the topic of health sustenance. The part of the practical part is also description of the lesson, that we make for the children to improve their knowledges about health sustenance.

Klíčová slova: Zdraví, zdravý životní styl, volný čas, výchova ke zdraví, zdravá výživa.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28024 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Soukal, Michal. Zdravý životní styl dětí na základní škole. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz