Bc. Daniel HYKL

Master's thesis

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku

Proposal of waste heat recovery of compressor in operation of company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením tepelné bilance odpadního tepla ze stávajících šroubových kompresorů a návrhem na využití tohoto odpadního tepla ve výrobním závodě. V úvodní části je uvedena rešerše a teorie výměníků tepla. Jsou zde popsány jednotlivé typy a výhody vybraných výměníků. Také jsou zde popsány zdroje odpadního tepla a jejich energetický potenciál. V další části je uveden teoretický …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation a heat balance of waste heat recovery of compressor in operation of company and proposal for the use of this waste heat on a production plant. The introductory part presents research and theory of heat exchangers. The individual types and advantages of selected exchangers are described here. Waste heat sources and their energy potential are also described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HYKL, Daniel. Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Engineering Technology / Production Preparation and Management