Markéta HAVLÍČKOVÁ

Bachelor's thesis

Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální

Methodist School-Based Prevention and his Role in Practical Elementary School and Special Elementary School
Abstract:
Tato bakalářská práce zpracovává téma Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které se zabývají vzděláváním v ČR se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, definováním sociálně patologických jevů a rizikového chování a prevencí rizikového chování. Poslední kapitola je věnována primární prevenci …more
Abstract:
The diploma thesis focuses at a theme of Methodology of school prevention and its role at the specialised primary school. The theoretical part is split into four main chapters which refers to the education system of children with need of special educative care in the Czech Republic. It defines socially pathological aspects including risk behaviour with its prevention. The last chapter describes primary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍČKOVÁ, Markéta. Metodik školní prevence a jeho role na základní škole praktické a speciální. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses fdivw7 fdivw7/2
19/8/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.