Adriana JAROŠOVÁ

Master's thesis

Komunikační strategie územních samospráv (Komunikační strategie města Plzně)

Communication strategy of local governments (Communication strategy of the city of Pilsen)
Abstract:
Diplomová práce se týká komunikačních strategiích územních samospráv. Přináší přehled o možnostech komunikace veřejné správy s občany a její zakotvení v dokumentech, kterými jsou komunikační strategie územních samospráv. V druhé části diplomové práce je blíže přiblížena komunikační strategie města Plzně. Diplomová práce se skládá z osmi kapitol a vychází především z odborné literatury, právních předpisů …more
Abstract:
This diploma thesis deals with communication strategies of local governments. The diploma thesis provides an overview of the possibilities of communication of public administration with citizens and its incorporation in documents, which are communication strategies of local governments. The communication strategy of the city of Pilsen is described in the second part of the thesis. The thesis consists …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAROŠOVÁ, Adriana. Komunikační strategie územních samospráv (Komunikační strategie města Plzně). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/