Theses 

Integrace žáků s ADHD v běžné škole – Mgr. Vladimíra Zapletalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Vladimíra Zapletalová

Bakalářská práce

Integrace žáků s ADHD v běžné škole

Integration of pupils with the ADHD syndrome into the mainstream school

Anotace: Tématem bakalářské práce je problematika syndromu ADHD a integrace dítěte s obtížemi, které jej provází do běžné školy. Teoretická část se věnuje vývoji terminologie a příčinám vzniku syndromu ADHD, popisuje projevy dítěte, výskyt, diagnostiku a terapeutické možnosti. Dále se zabývá pojmy integrace a inkluze, popisuje legislativní rámec, možnosti vzdělávání žáků se syndromem ADHD a shrnuje doporučované zásady a opatření ve výuce. Obsahem výzkumné části jsou případové studie žáků integrovaných v běžné škole. Práce je zaměřena zejména na praktické využití zásad a opatření pro zmírňování obtíží způsobených syndromem ADHD, doporučovaných odbornou literaturou.

Abstract: The bachelor thesis is focused on ADHD syndrome and an integration of children with ADHD into the mainstream school. The theory concentrates on a terminology progress, possible reasons for appearance of the ADHD, how children with ADHD syndrome behave, what diagnostic methods and therapies are used. Next part of the work explains terms integration and inclusion, describes the related legislation and also recommended principles and rules which should be held during school education. In research part of the work there are two case studies about children with ADHD syndrome integrated into the mainstream school. The research is mainly focused on recommended principles and rules and their application in practice.

Klíčová slova: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti, attention deficit, impulzivita, impulsiveness, hyperaktivita, hyperactivity, integrace, integration, inkluze, inclusion, individuální vzdělávací plán, individual plan of education, asistent pedagoga, educator´s assistant

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz