Mgr. Daniela Kraydlová

Master's thesis

Copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy

Coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis
Abstract:
Cílem předkládané práce bylo zmapovat copingové strategie lidí s diagnózou roztroušené sklerózy a nalézt případné vztahy těchto strategií s vybranými osobnostními charakteristikami, konkrétně se self-efficacy, sense of coherence a mírou pociťované sociální opory. Výzkum byl pojat kvantitativně za využití standardizovaných dotazníkových metod. Výzkumný soubor tvořilo 276 osob (34 mužů a 233 žen) s diagnózou …more
Abstract:
The purpose of presented thesis was to map coping strategies of people diagnosed with multiple sclerosis and find possible link of these strategies with selected personal characteristics, specifically with self-efficacy, sense of coherence and level of anticipated social support. The research was quantitative and standardized questionnaire methods were used. The sample consisted of 276 people (34 man …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Sylvie Kropáčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta