Jan Zapadlo

Bakalářská práce

Návrh a realizace HMI pro ovládání robota COMAU

Design and implementation of HMI to control the COMAU robot
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá implementací HMI do řídicího systému robota Comau Racer3. Seznamuje s vývojovým prostředím Automation studio od společ-nosti B&R a podrobněji popisuje ovládací prvky vizualizace. Dále popisuje použitý hardware pro řízení robota. Seznamuje s novinkou od společnosti B&R-Mapp technologiemi, a podrobněji popisuje Mapp komponenty použité v této aplikaci. Je zde stručně uveden …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the implementation of HMI into the Comau Racer3 control system. It introduces B&R's development environment-Automation Studio and describes visualization controls in more detail. It also describes the hardware used to control the robot. It introduces news from B&R-Mapp technologies, and describes in greater detail the Mapp components used in this application. It conta …více
 

Klíčová slova

HMI Vizualizace Mapp technologie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Leoš Beran, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zapadlo, Jan. Návrh a realizace HMI pro ovládání robota COMAU. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy