Bc. Kateřina Lišková

Bakalářská práce

Využití alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchami autistického spektra

Alternative and augmentative communication in children with autism spectrum disorders
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím metod alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK) u žáků s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) na základních školách běžného typu a základních školách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol a přibližuje základní teoretická východiska vztahující se …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the use of methods of alternative and augmentative communication (hereafter AAC) for pupils with autism spectrum disorders (hereafter ASD) at usual primary schools and primary schools based on the Section 16 (9) of the Education Act (special primary school). This thesis consists of the theoretical and practical part. The theoretical part is divided into two chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta