Lukáš Pažout

Bakalářská práce

Srovnání učebnic informatiky pro ZŠ

A comparison of information science textbooks for primary education
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření obsahových a didaktických kritérií, vhodných pro hodnocení učebnic informatiky určených pro použití na základní škole. Součástí práce je zároveň aplikování konkrétních kritérií na vybrané učebnice. Na základě získaných dat jsou popsány nejen shodné znaky vybraných učebnic, ale také rozdíly mezi nimi. Mezi použité analýzy patří především metoda kvantitativní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create content and didactic criteria suitable for the evaluation of information science textbooks intended for primary education. One of the parts of the thesis is applying the specific criteria on selected textbooks. Based on the obtained data are described not only identical characters, but also differences of selected textbooks. The most used methods in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Berki

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pažout, Lukáš. Srovnání učebnic informatiky pro ZŠ. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická