Bc. Lenka Kupková

Master's thesis

Obsahový marketing ve veřejných knihovnách a návrh obsahové strategie pro knihovnu Na Křižovatce

Content marketing in public libraries and preparation of the content strategy for the library Na Křižovatce
Abstract:
Diplomová práce je určena pro knihovny. Představuje knihovníkům obsahový marketing, vysvětluje jeho základní procesy a prvky a předkládá postup pro sestavení obsahové strategie pro knihovnu, včetně šablony k jejímu dokumentování. Ukazuje současný stav práce s obsahem v jihomoravských knihovnách a nabízí příklady, jaký obsah mohou knihovny pro své uživatele chystat. V aplikační části je navržena obsahová …more
Abstract:
This thesis is meant for libraries. It introduces content marketing, its processes and elements and presents fifteen steps of making a content strategy for a library, including a content strategy template. The thesis shows a current state of creating and using content in libraries of the South Moravian Region and offers some examples of convenient content for library users. The application part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2015
  • Supervisor: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Reader: Mgr. Adam Zbiejczuk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies