Theses 

Obsahový marketing ve veřejných knihovnách a návrh obsahové strategie pro knihovnu Na Křižovatce – Bc. Lenka Kupková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Lenka Kupková

Diplomová práce

Obsahový marketing ve veřejných knihovnách a návrh obsahové strategie pro knihovnu Na Křižovatce

Content marketing in public libraries and preparation of the content strategy for the library Na Křižovatce

Anotace: Diplomová práce je určena pro knihovny. Představuje knihovníkům obsahový marketing, vysvětluje jeho základní procesy a prvky a předkládá postup pro sestavení obsahové strategie pro knihovnu, včetně šablony k jejímu dokumentování. Ukazuje současný stav práce s obsahem v jihomoravských knihovnách a nabízí příklady, jaký obsah mohou knihovny pro své uživatele chystat. V aplikační části je navržena obsahová strategie pro knihovnu Na Křižovatce, které má pomoci s dosažením vytyčených cílů. Knihovníci mohou sledovat využití navrženého postupu a šablony a později také realizaci strategie obsahovým týmem knihovny Na Křižovatce. Zároveň mohou profitovat z obsahu, který bude knihovna Na Křižovatce zveřejňovat, jelikož jsou v aplikační části práce postaveni do role klienta a obsahová strategie je sestavena s ohledem na jejich potřeby a zájmy.

Abstract: This thesis is meant for libraries. It introduces content marketing, its processes and elements and presents fifteen steps of making a content strategy for a library, including a content strategy template. The thesis shows a current state of creating and using content in libraries of the South Moravian Region and offers some examples of convenient content for library users. The application part focuses on planning the content strategy for the library Na Křižovatce to achieve its goals. Librarians can observe the whole process of taking the fifteen steps of the strategy and filling up the template and later also realization of the strategy by a content team of the library Na Křižovatce. They can also profit from the content, which will be prepared by the content team, because they are clients of the library Na Křižovatce in the application part of the thesis. The content strategy considers their needs and interests.

Klíčová slova: obsahový marketing, obsahová strategie, obsah, marketing v knihovnách, knihovna Na Křižovatce, content marketing, content strategy, content, marketing in libraries, library Na Křižovatce

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: Mgr. Adam Zbiejczuk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz