Martina Válková

Diplomová práce

Teaching English to Children with Special Educational Needs: focus on Gifted Learners

Teaching English to Children with Special Educational Needs: focus on Gifted Learners
Abstract:
The diploma thesis deals with education of highly gifted pupils at basic schools, particularly with teaching and learning English. Findings described in the theoretical part and confirmed in the practical part are however applicable to other subjects not just English language teaching. The research confirmed that the most important aspect of teaching highly gifted children is their appropriate differentiation …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výukou velmi nadaných žáků na druhém stupni základní školy a to konkrétně výukou angličtiny. Poznatky popsané v teoretické části a potvrzené v praktické části práce jsou však aplikovatelné i na jiné předměty. Výzkum mimo jiného potvrdil, že hlavním aspektem výuky velmi nadaných žáků je jejich vhodná diferenciace, adekvátní rozvoj myšlení a explicitní stanovení cílů.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Válková, Martina. Teaching English to Children with Special Educational Needs: focus on Gifted Learners. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická