Mgr. Mária Tkáčiková

Bachelor's thesis

Nástroje Webu 2.0 využívané umelcami

Web 2.0 Tools Used by Artist
Abstract:
This bachelor thesis is dedicated to Web 2.0 tools and their use by artists. In it's first part briefly introduces the concept of Web 2.0 and defines selected Web 2.0 tools, which are used by artist. The aim of this thesis is to find answers to following questions: With which Web 2.0 tools work artists and what are the aims of their use? Are there any specific Web 2.0 art tools? If so, how could be …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá témou využívania nástrojov Webu 2.0 umelcami. V úvode stručne charakterizuje pojem Web 2.0 a podrobnejšie skúma vybrané nástroje Webu 2.0, ktoré využívajú umelci. Kladie si za cieľ zodpovedať na otázky: S akými nástrojmi Webu 2.0 pracujú umelci a k akým cieľom ich využívajú? Existujú špecifické umelecké nástroje Webu 2.0? Ak áno, ako ich možno kategorizovať? Podkladom pre …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Zuzana Panák Husárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta