Mgr. Lenka Poulová

Diplomová práce

Situly s pásem kolkované výzdoby na podhrdlí z období plochých keltských pohřebišť na Prostějovsku

The Pottery Situlae with a Row of Stamp Ornamentation below the Neck of Celtic Flat Burial Grounds Period in the District of Prostějov
Anotace:
Keramika situlovitých tvarů zdobená na podhrdlí řadou rozličných kolků, vpichů či záseků a namnoze opatřená svisle rýhovaným dekorem na výduti je zcela specifickým jevem období plochých keltských pohřebišť (LT B-C1). Majoritně jsou tyto nádoby zhotovovány z keramické hmoty se silnou příměsí grafitu. Obecně bývá za oblast nejvyšší koncentrace, a tudíž pravděpodobný výrobní distrikt, těchto situl (zdobených …více
Abstract:
Pottery situlae with a row of stamp, stitch or notch ornamentation below the neck and with vertically grooved decoration on the bulge is an unique phenomenon of the Celtic flat burial grounds period (LT B-C1). They are mostly made of ceramic clay with a strong admixture of graphite. The region of Haná in the central Moravia is usually regarded as the area with the highest concentration and thus a possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta