Bc. Kateřina Zajíčková

Bachelor's thesis

Problematika stravování spojeného se zdravým životním stylem v rusky psaných internetových magazínech pro ženy

The Issue of Nutrition in Connection with Healthy Lifestyle in Online Women's Magazines Written in Russian Language
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá stravováním spojeným se zdravým životním stylem v rusky psaných internetových magazínech pro ženy. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část vyděluje pojmy zdravého životního stylu a stravování, popisuje stručný vývoj dané tematiky od vzniku až do současnosti a představuje základní pravidla a principy prezentované v magazínech. Praktická část se zabývá pragmatickou …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of nutrition in connection with healthy lifestyle in online women‘s magazines written in Russian language. The work consists of two parts. The theoretical part defines the terms related to the healthy lifestyle and nutrition, it concisely describes the development of the given field from its inception until the present day, and it introduces basic rules and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Bumbálková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel