Bc. Kateřina Mlatečková

Bakalářská práce

Dostupnost autobusových zastávek MHD v Chrudimi

Availability of bus stops of public transport in Chrudim
Anotace:
Tato práce řeší problematiku časové dostupnosti jednotlivých zastávek MHD v Chrudimi. Analyzuje současný stav docházkových vzdáleností zastávek MHD od sebe navzájem a docházkových vzdáleností od určených bodů zájmu k těmto zastávkám MHD. Dále se tato práce věnuje posouzení analýzy a zjištěných dat a snaží se navrhnout řešení pro zlepšení zjištěné situace.
Abstract:
This work is about making solutions to availability of MHD stops in the Chrudim city. The goal of this work is to review the actual situation of availability of public transport stops and taking some necessary measures to improve the actual situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mlatečková, Kateřina. Dostupnost autobusových zastávek MHD v Chrudimi. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie