Kateřina Burianová

Diplomová práce

Direct marketingová komunikace (na příkladu vybrané firmy)

Direct marketing communication (an example of the selected company)
Anotace:
Direct marketing bude posilovat svoji pozici mezi jinými formami marketingové komunikace. Jeho prostřednictvím je možné oslovit danou cílovou skupinu rychle, osobně, účinně a s okamžitou zpětnou vazbou. V praktické části své práce jsem nastínila proces tvorby kampaní v České spořitelně a zanalyzovala tři typy kampaní na konkrétních příkladech. Hlavním doporučením je zaměřit se na identitikaci klíčových …více
Abstract:
Direct marketing is going to strengthen its position among the other marketing tools. It enables to address the defined target group quickly, personally, effectively and to get immediate feedback. In the practical part of the thesis I delineated the creation process of campaign and analyzed three examples of different types of campaign. I would mainly recommend focusing on identification of key moments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33949