Bc. Zdena Zemanová

Master's thesis

Kalkulace v konkrétním podniku

Costing in the Enterprise
Anotácia:
Předmětem diplomové práce Kalkulace v konkrétním podniku je vytvoření nového pohledu na firemní náklady ve vybrané podnikatelské jednotce, a to s ohledem na její momentální situaci. První část se věnuje teoretickým základům manažerského účetnictví, a to popisem způsobů členění nákladů a následně možnostmi volby mezi různými kalkulacemi. Druhá část se zaměřuje na konkrétní podnik, ve kterém je stručně …viac
Abstract:
The goal of this thesis „Costing in the Enterprise“ is to cast a new light on corporate costs based on the current situation of one specific enterprise. Firstly, the theoretical basis of managerial accounting is discussed by means of a description of different types of cost classification and consequently, a closer look is taken at various costing models. The second part focuses on a specific enterprise …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Management