Mgr. Věra Filgasová

Bakalářská práce

Využití počítačů na 2. stupni základní školy se zaměřením na děti se zdravotním znevýhodněním

Anotace:
Věra Filgasová: Využití počítačů na 2. stupni základní školy se zaměřením na děti se zdravotním znevýhodněním Bakalářská práce Brno: Masarykova univerzita 2006, 51 stran. Tato bakalářská práce pojednává o využívání počítačů na základní škole. Je rozdělena na dvě části. Část teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedeno, proč jsou počítače důležité pro výuku, jak lépe zvládat učivo prostřednictvím …více
Abstract:
Věra Filgasová.: Usage of computers on 2. level of basic school with specialization for children with health disadvantages Bachelor work Brno: Masaryk university 2006, 51 pages. The subject of bachelor work is the usage of computers on basic school. It is devided into two parst, theoretical and practical. In theoretical part is defined, why the computers are important for the education, how to learn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta