Theses 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob – Bc. Miluše Minaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Miluše Minaříková

Bakalářská práce

Zaměstnávání zdravotně postižených osob

Employment of Handicapped People

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem zaměstnávání zdravotně postižených osob se zaměřením na zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 25 zaměstnanců. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a definic, dále na nejdůležitější prameny legislativy ČR v této oblasti a stěžejní organizace věnující se této problematice. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části, která je zaměřena na konkrétního zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci a jeho povinnosti v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na závěr jsou uvedeny a shrnuty poznatky z praktické části včetně návrhů a řešení.

Abstract: This bachelor thesis deals with employment of handicapped people and concentrates on employers with more than 25 employees. The theoretical part explains the elementary terms and definitions and it also focuses on the most important sources of the legislation of the Czech Republic in this domain and the main organisations dealing with this issue. The theoretical findings are used in the practical part of the thesis that concentrates on a particular employer with more than 25 employees and its obligations as far as employing handicapped people is concerned. The conclusion presents and summarizes the findings from the practical part, including suggestions and solutions.

Klíčová slova: Náhradní plnění, odvod do státního rozpočtu, osoba s těžším zdravotním postižením, osoba se zdravotním postižením, přímý způsob plnění, snížená pracovní schopnost, zaměstnanost osob se zdravotním postižením, zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci, zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, zaměstnavatel zdravotně postižených, zdravotní postižení.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alena Polívková
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Milík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 20:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz