Mgr. Petra Hloušková

Bakalářská práce

Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů

Survival analysis methods in DNA microarray experiments
Anotace:
Technologie DNA mikročipů umožňuje sledovat expresi tisíce genů zároveň a představuje tak metodu s velkým vědecko-výzkumným potenciálem. V nedávných studiích bylo dokonce ukázáno, že genové expresní profily lze potenciálně použít pro předpověď přežití. Tato data však při hodnocení přináší řadu problémů, jsou totiž často velmi rozměrná, což způsobuje obtíže při statistickém zpracování dat, zvláště pokud …více
Abstract:
DNA microarrays allow the simultaneous measurement of thousands of gene expression levels and provides a powerful tool in clinical research. Recent studies have shown that gene expression profiles can potentially be used for predicting survival. Expression data are often high-dimensional, which makes statistical modeling more difficult and complex, especially when time to death is subject to right …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta