Mgr. Kamila Gajdušková

Bachelor's thesis

Antropologicko - genetický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Rousínov – Ferobet.

Anthropo -genetical exploration of human skeletal remains from archeological site Rousínov - Ferobet
Anotácia:
Cílem této práce je navrhnout antropologické a genetické zpracování kosterního materiálu s ohledem na dataci, okolnosti nálezu a archeologické teorie. První část se zaměřuje na mechanické zpracování a dobové zařazení skeletu. Další část popisuje antropologickou analýzu především věku, jehož znalost je nezbytná pro další výzkum. Následující úsek se věnuje genetické analýze, která se zabývá určením pohlaví …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to propose an anthropological and genetic processing of skeletal material with regard to dating, circumstances of finding and archaeological theory. The first part focuses on mechanical processing and the period of the skeleton. The next section describes the anthropological analysis mainly age, knowledge of which is necessary for further research. The following part engages …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta