Mgr. Kamila Gajdušková

Bachelor's thesis

Antropologicko - genetický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Rousínov – Ferobet.

Anthropo -genetical exploration of human skeletal remains from archeological site Rousínov - Ferobet
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout antropologické a genetické zpracování kosterního materiálu s ohledem na dataci, okolnosti nálezu a archeologické teorie. První část se zaměřuje na mechanické zpracování a dobové zařazení skeletu. Další část popisuje antropologickou analýzu především věku, jehož znalost je nezbytná pro další výzkum. Následující úsek se věnuje genetické analýze, která se zabývá určením pohlaví …more
Abstract:
The aim of this thesis is to propose an anthropological and genetic processing of skeletal material with regard to dating, circumstances of finding and archaeological theory. The first part focuses on mechanical processing and the period of the skeleton. The next section describes the anthropological analysis mainly age, knowledge of which is necessary for further research. The following part engages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta