Mgr. Tereza Nečasová

Advanced ('rigorózní') thesis

Statistical methods for comparison of real and synthetic biomedical image data

Statistical methods for comparison of real and synthetic biomedical image data
Abstract:
Syntetická obrazová data jsou vítaným nástrojem při benchmarkingu algoritmů určených pro analýzu biomedicínských obrazových dat. Doplňují tak reálná obrazová data, která jsou dostupná jen v omezeném množství a které je navíc těžké je plně anotovat. Přestože vývoj simulátorů jde v posledních letech stále dopředu, ověření kvality uměle generovaných dat je často podprůměrné a v některých případech dokonce …more
Abstract:
Artificial image data provide a useful tool for the benchmarking of biomedical image analysis algorithms. They supplement the real image data that are available only in limited quantity and that are difficult to be fully annotated. Even though the development of simulators frameworks still accelerates, the quality of the proposed synthetic data is often insufficiently assessed. The objective of this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2020
  • Reader: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D., Dr. Ing. Jan Schier

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Applied Informatics / Image Processing