Monika Surzynová

Diplomová práce

Floristický výzkum obce Bystřice nad Olší

Floristic research of village Bystřice nad Olší
Anotace:
Práce se zabývá floristickým výzkumem obce Bystřice nad Olší, který proběhl v roce 2007 a v roce 2008. Teoretická část studie pojednává o jednotlivých přírodních poměrech a historii botanického výzkumu na zvoleném území. Podklady z terénního průzkumu pak sloužily k vypracování přehledu biotopů a seznamů s volně rostoucími i pěstovanými druhy rostlin. Významné či floristicky zajímavé nálezy jsou opatřeny …více
Abstract:
The work consider floristic research of the village Bystřice nad Olší. The research took place in 2007 and 2008. The teoretical part is dealing with natural situation and history of the botanical research on chosen area. The data from field research were useful to elaboration the owerview of the biotopes and the list of the freely growing plants. Significant or botanic interesting discoveries are commented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Vlastimil Tlusták

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky a přírodopisu pro 2. stupeň základních škol