Theses 

Role a postavení Public Relations v neziskovém a veřejném sektoru – Ing. Jana Turková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jana Turková

Bakalářská práce

Role a postavení Public Relations v neziskovém a veřejném sektoru

The role and position of Public Relations in the nonprofitable and public sectors

Anotace: Předmětem bakalářské práce je role a postavení Public Relations v neziskovém a veřejném sektoru. Teoreticko-metodologická část se věnuje hlavně definicím těchto dvou sektorů a rozdíly mezi nimi. Dále je v práci popsán pojem Public Relations, jeho typy a uvedení PR v neziskovém sektoru. V praktické části práce se uvádí rozdílnost mezi těmito sektory. Tedy na konkrétní neziskové organizaci a městském úřadu. Závěry, které z práce vyplynou, jsou podloženy kvantitativním šetřením, které bylo uskutečněno formou ankety u veřejnosti.

Abstract: The subject of my bachelor’s thesis is the role and the position of the Public Relations in a non-profit and public sector. The theoretical and methodological section deals with the basic definitions of these two sectors and with the differences between them. This thesis also describes the concept and types of Public Relations and introduction of PR into the non-profit sector. The practical section lists differences between these two sectors. These differences are presented on a particular non-profit organization and a municipality. The results of my thesis are based upon a quantitative survey which was conducted among the public.

Klíčová slova: Public Relations, neziskový sektor, veřejný sektor, nadace, nezisková organizace, sociální marketing, sociální sponzoring. Public Relations, nonprofitable sector, public sector, foundation, non of profit organisations, social marketing, social sponsoring

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:42, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz