Ing. Jana Turková

Bakalářská práce

Role a postavení Public Relations v neziskovém a veřejném sektoru

The role and position of Public Relations in the nonprofitable and public sectors
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je role a postavení Public Relations v neziskovém a veřejném sektoru. Teoreticko-metodologická část se věnuje hlavně definicím těchto dvou sektorů a rozdíly mezi nimi. Dále je v práci popsán pojem Public Relations, jeho typy a uvedení PR v neziskovém sektoru. V praktické části práce se uvádí rozdílnost mezi těmito sektory. Tedy na konkrétní neziskové organizaci a městském …více
Abstract:
The subject of my bachelor’s thesis is the role and the position of the Public Relations in a non-profit and public sector. The theoretical and methodological section deals with the basic definitions of these two sectors and with the differences between them. This thesis also describes the concept and types of Public Relations and introduction of PR into the non-profit sector. The practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace