Bc. Marek Nejman

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace ve vybrané firmě v sektoru telekomunikací

Integrated marketing communication in a given company from a telecommunication sector
Anotace:
Předmětem této práce je integrovaná marketingová komunikace. Jednotlivé části jsou zpracovány v teoretické části. Do integrované marketingové komunikace řadíme nástroje jako reklamu, direct marketing, podporu prodeje, osobní prodej a public relations. Aplikační část věnuje pozornost telekomunikačnímu trhu a především společnosti T-Mobile CZ. Některé metody integrované marketingové komunikace jsou analyzovány …více
Abstract:
The object of this thesis is an integrated marketing communications. Individual parts are processed in the theoretical part. The integrated marketing communications include tools like advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling and public relations. Application part concentrates on the telecommunications market, particularly at T-Mobile CZ. Some methods of integrated marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní