Iveta DOLEČKOVÁ

Bachelor's thesis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis
Abstract:
This bachelor's thesis deals with translating, specifically from the English language to the Czech language. The aim of the thesis is to translate a previously untranslated text, carry out a text analysis and comment on the translation strategies and translation procedures that were used in the process. The first part comprises of the text analysis based on the Christiane Nord's model which examines …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá překládáním, konkrétně z jazyka anglického do jazyka českého. Cílem práce je přeložit dosud nepřeložený text, provést textovou analýzu a okomentovat strategie a postupy, které byly během překladu použity. První část obsahuje textovou analýzu podle modelu Christiane Nordové zkoumající dva druhy vzájemně závislých textových faktorů. Následující část obsahuje český překlad …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEČKOVÁ, Iveta. An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta