Bc. Hana Vedralová

Bakalářská práce

Stimulační programy v mateřských školách a jejich využití

Stimulating Programs in the Kindergartens and their Exploitation
Anotace:
Bakalárská práce mapuje problematiku využívání stimulacních programu v materských školách v souvislosti se zamerením materské školy, zjištuje povedomost o stimulacních programech. Práci tvorí dve stežejní oblasti. Jedná se o teoretickou cást, kde je popsán systém soucasného predškolního vzdelávání, objasnen termín školní pripravenosti, dále jsou vysvetleny termíny stimulace, podpora rozvoje dítete …více
Abstract:
The bachelor thesis surveys the issue of using stimulating programs in the kindergartens in the context of a kindergarten, it detects the awareness of the stimulating programs. The thesis consists of two main areas. The theoretical part describes the system of current pre-school education and explains the term school preparedness, the terms explained further are: stimulation, support of child development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vedralová, Hana. Stimulační programy v mateřských školách a jejich využití. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN