Bc. Dagmar Kučerová

Bakalářská práce

Životní zkušenosti žen z azylových domů pro matky s dětmi

Life experiences of women living in shelters for mothers with children
Anotace:
Bakalářská práce „Životní zkušenosti žen z azylových domů pro matky s dětmi“ pojednává o životních cestách žen z azylových domů pro matky s dětmi. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a výzkumné. Teoretická část se zabývá problematikou rodin a osamoceným rodičovstvím, na kterou navazují sociální služby, které pomáhají s řešením a předcházením problémů v krizových životních situacích. Podrobněji …více
Abstract:
Bachelor thesis "life experiences of women living in shelters for mothers with children" is about the life journeys of women in shelters for mothers with children. The work consists of two parts - theoretical and research. The theoretical part deals with families and lone parenthood, connected to social services that help with solving and preventing problems in a crisis. More details are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta