Bc. Eliška Kůstková

Diplomová práce

Analýza fungování a marketingová strategie multifunkční divadelní scény

Analysis of the operation and marketing strategy of the multifunctional theatre
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na vytvoření marketingové strategie pro Divadlo na cucky s cílem zviditelnění instituce a zvýšení návštěvnosti. V souvislosti s marketingovou strategií je zkoumáno i obecné fungování divadla. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části jsou obecně popsány informace o české divadelní infrastruktuře, konkrétní právní formě a zdrojích financování …více
Abstract:
This master thesis focuses on creating marketing strategies for Divadlo na cucky with the aim of positioning the institution, increasing the attendance. In connection with the marketing strategy it is examined the general functioning of the theatre. The work is divided into two parts. In the first part there are generally described information about Czech theatre infrastructure, particularly legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta