Bc. Petra Taušová, DiS.

Diplomová práce

Evropská unie - vývoj, současnost a výhledy

European Union - Development, Present and Future
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem, současností a vznikem Evropské unie. První část práce popisuje vývoj evropské integrace a zabývá se historií a samotným vznikem Evropské unie. Druhá část popisuje kritéria pro přistoupení k EU, tato druhá část je zaměřena především na tzv. Kodaňská kritéria, materiální předpoklady a procesní předpoklady přistoupení, splnění podmínek před přistoupením k EU, dále …více
Abstract:
Presented diploma thesis is involved in the development, current status quo and establishment of the European Union. The first part of the thesis depicts the development of European integration and is interested in the history and establishment of the European Union itself. The second part describes criteria governing the EU accession process; specifically, this part aims at the Copenhagen criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS