MgA. Bernardeta Babáková

Master's thesis

Oběhové hospodářství

Circular Economy
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice oběhového hospodářství a přechodu na něj za použití právních nástrojů. V úvodu jsou popsány principy oběhového hospodářství, rozdíly oproti hospodářství lineárnímu a uvedení do širšího kontextu. Následně je vyložena role Evropské unie při zavádění oběhového hospodářství do legislativy na úrovni jednotlivých členských států, především v České republice. Cílem …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the matter of circular economy and tran-sition to this economy model by using legal instruments. At the beginning of the work the principles of the circular economy and the differences from linear economy are described, the topic is also introduced in broader context. Subsequently, the role of European Union in the process of transition and introducing circular economy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Vodička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta