Bc. Petr Částka

Diplomová práce

Návrh akviziční marketingové kampaně vysoké školy

Proposal of Acquisition Marketing Campaign of University
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu marketingu v oblasti terciálního vzdělávání. Hlavní ambicí této práce je analyzovat a věnovat se současným trendům v marketingu, sociálním médiím, která jsou hojně využívána v současné moderní společnosti v oblasti marketingu vysoké školy. Dále je tato práce věnována marketingovým kampaním soukromých i veřejných vysokých škol v České republice a tomu, jak se jednotlivé …více
Abstract:
The Diploma Thesis is devoted to the topic of marketing in the field of education. The main ambition of the Diploma Thesis is to analyze and to address the current trends in marketing, the social media, which are widely used in contemporary modern society in the area of marketing in education. Further, this work is devoted to marketing campaigns of private and public universities in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní