Bc. Tereza Haraštová

Master's thesis

Modely nestacionárních časových řad

Models of Nonstationary Time Series
Abstract:
Diplomová práce shrnuje tři základní přístupy k modelování nestacionárních časových řad a klade důraz na jejich aplikaci na reálnou časovou řadu v programovém prostředí R-language. První přístup - přístup deterministický používá lineární regresi a modeluje nestacionaritu trendu jako funkci času. Box - Jenkinsova metodologie chápe celou časovou řadu jako řadu stochastického charakteru a modeluje ji …more
Abstract:
This thesis summarizes three basic aproaches to the modelling of non-stationary time series. The emphasis is placed on application to a real time series using the R programming language. The first approach is deterministic, utilizes the linear regression and models the non-stationariness of trend as a time function. The Box-Jenkins methodology understands the whole time series as a series of stochastic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2014
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis