Bc. Jitka Havelková

Master's thesis

Působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v letech 1918-1958

The activities of the Congregation of Sisters in Mercy of the third order of St. Francis under auspices of the St. Family in the years 1918-1958
Abstract:
Diplomová práce pojednává o působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v českých zemích v letech 1886-1958. Tato kongregace je zaměřená na ošetřovatelství a její členky pracovaly v nemocnicích a ústavech. V meziválečném období dopracovala své stanovy, kterým se dostalo biskupského schválení. V době druhé světové války se zvýšila její ošetřovatelská aktivita …more
Abstract:
This thesis is about the activities of the Congregation of Sisters in Mercy of the 3rd order of St. Francis under auspices of the St. Family in the years 1886-1958. The mission of the congregation is the care and the health help to the patients. In the time between two world wars the congregation finished her constitutions. During the second world war there was a significant growth in the health treatment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta