Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Disertační práce

An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation

An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation
Anotace:
Tato dizertace formuluje dva inovační modely, které jsou schopné vysvětlit vztah mezi ziskovostí a inovacemi ve tvaru obráceného U a vztahy mezi ziskovostí a rozdíly mezi produktivitou jednotlivých firem v daném odvětví, které nachází Aghion et al. (2005) a Hashmi (2005). Základní model (basic model) předkládá jednoduché a obecné vysvětlení těchto stylizovaných faktů. V základním modelu si jednotlivé …více
Abstract:
In this thesis, I introduce two models of innovation that are able to explain the inverted-U relationship between profitability and innovation, and the findings of Aghion et al. (2005) and Hashmi (2005) related to the relationship between profitability and the dispersion of productivity in the industry. The basic model provides a simple and general explanation of the empirical findings. In the basic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta