Monika SCHMUTZOVÁ

Bakalářská práce

Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou

Raising children in broken families - raising by the mother
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výchovou dětí v neúplné rodině ? výchovou matkou. V teoretické části jsou shromážděny informace o neúplné rodině, samoživitelkách a jejich výchově. Výzkumná část práce měla za cíl zjistit, jako samoživitelky vnímají výchovu dětí ze svého pohledu. Výzkum byl prováděn pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Pro výzkum byl použit kvalitativní výzkum. Výzkumným vzorkem jsou …více
Abstract:
This baccalaureate piece of work is focused on raising children in broken families - raised by mother. In the theory part I collected information about broken families, single mothers and raising children. The aim of the research part was to find out how single mothers see raising children from their own perspective. The research was conducted through semistructured interviews. The qualitative research …více
 

Klíčová slova

dítě matka rodina výchova
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHMUTZOVÁ, Monika. Výchova dětí v neúplné rodině - výchova matkou. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta