Theses 

Forex jako nástroj obchodování na internetu – Bc. Jakub Hercik

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Hercik

Master's thesis

Forex jako nástroj obchodování na internetu

Forex tool for trading on internet

Abstract: Předmětem diplomové práce je analyzovat možnosti obchodování na měnovém trhu s využitím kombinace fundamentální a technické analýzy ve vazbě na intradenní obchodování. První část práce vysvětluje samotnou podstatu obchodování na trhu Forex, jednotlivé investiční analýzy a předpoklady pro tuto činnost. V praktické části je zvolena brokerská společnost a je stanovena obchodní strategie, podle které se obchoduje. Celý obchodní styl je postaven na základech technické analýzy. Na základě získaných poznatků posoudit strategii a formulovat doporučení pro intradenní obchodování vedoucí k maximalizaci zisku vloženého kapitálu.

Abstract: The main aim of this diploma thesis is to analyze the options of trading on currencies market by combining fundamental and technical analysis in connection to intra-day trading. The first part explains the very essence of trading on the Forex market, individual investment analysis and assumptions for this aktivity. In the practical part is selected brokerage company and a trading stratégy is established, according to which is traded. The whole business style is built on the basis of technical analysis. On the basis of the acquired knowledge is assessed the strategy and the recommendations for intra-day trading leading to the maximization of benefits of invested capital are formulated.

Keywords: Forex, fundamentální analýza, technická analýza, psychologická analýza, řízení rizika, obchodování, money management, broker, RRR

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 13:01, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz