Hana Ocásková

Diplomová práce

Zhodnocení zapojení vybraných nestátních neziskových organizací do zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Evaluation of the Involvement of the Selected Non-governmental Non-profit Organizations into the Czech Republic's Foreign Development Cooperation
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy činnosti vybraných nestátních neziskových organizací zhodnotit jejich zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, a vytvořit ucelený přehled o české zahraniční rozvojové spolupráci. Vybranými organizacemi jsou ADRA, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s. a Charita Česká republika. Organizace jsou hodnoceny za období let 2014-2018, a to dle …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to evaluate the involvement of the selected non-governmental non-profit organizations into the Czech Republic's foreign development cooperation on the base of an analysis of their activities, and to create a comprehensive overview of the Czech foreign development cooperation. Selected organizations are ADRA, Člověk v tísni, and Charita Česká republika. Organizations are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: David Slavata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava