Bc. Lucie HABERLANDOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev

Assessment of the Lázeňský mokřad Natural Monument from the point of view of biodiversity of spider communities
Anotace:
V této diplomové práci je zhodnoceno maloplošné zvláště chráněné území Lázeňský mokřad nedaleko Ostrožské Nové Vsi u Uherského Hradiště s celkovou rozlohou 9, 18 ha. U tohoto území byl podrobně rozebrán jeho současný stav a péče podle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích podle Svátka a Bučka z roku 2005 a tyto výsledky porovnány s dosavadním plánem péče. Byly zjištěny …více
Abstract:
Author of this diploma thesis deals with an assessment of the Lázeňský mokřad Natural Monument from the point of view of biodiversity of spider communities. This protected area is situated near Ostrožská Nová Ves in the vicinity of Uherské Hradiště. It has area of 9.18 ha large. Author of the diploma thesis researched the spider communities in the study area in the frame of bachelor thesis (Haberlandová …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012
Zveřejnit od: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABERLANDOVÁ, Lucie. Hodnocení stavu PP Lázeňský mokřad z hlediska ochrany biodiverzity pavoučích společenstev. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g0wb4s g0wb4s/2
5. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.