Bc. Viera Kratkoczka

Diplomová práce

Prežívanie nezosobášených partnerov v psychicky násilných vzťahoch

Experiencing of psychological violence in relationships of unmarried couples
Abstract:
The thesis is focused on experiencing of psychological violence in relationships of young unmarried couples from the perspective of victims of violent relationships. In the existing research of intimate partner violence, psychological violence is studied considerably less than physical, despite the fact that the effect of psychological violence appears to be the same or even more serious than the effect …více
Abstract:
Práca je zameraná na prežívanie psychického násilia vo vzťahoch mladých, nezosobášených ľudí z pohľadu obetí násilných vzťahov. V doterajších výskumoch partnerského násilia je psychické násilie skúmané výrazne menej ako fyzické napriek tomu, že dôsledky psychického násilia sa ukazujú byť rovnaké, či dokonca závažnejšie ako fyzického. Cieľom tejto práce je odpovedať na výskumnú otázku „Aký je proces …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií