Bc. Renata Seidlerová

Bachelor's thesis

Marketingový mix vybraného podniku

Marketing mix of the selected company
Abstract:
Tématem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Česká mincovna a.s. Firma se zabývá ražbou a prodejem investičních mincí i medailí a mimo jiné je jediným výrobcem českých oběžných mincí. Práci jsem rozdělila na tři hlavní části. V úvodní části práce se zabývám charakteristikou podnikatelského prostředí společnosti s cílem definovat konkurenční prostředí a objevit příležitosti a …more
Abstract:
The subjekt of the bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of join-stock company the Czech mint. The company deals with the issue and sale of investment coins and medals and company is the only producer of Czech circulation coins. I dividend the work into free main parts. The introductory part of the thesis deals with the characteristics of the company's business environment in order to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní