Bc. Markéta AUGUSTÍNOVÁ

Master's thesis

Neinvazivní plicní ventilace u pacientů s CHOPN

Non-invasive ventilation in patients with COPD
Anotácia:
Diplomová práce začíná teoretickou částí obsahující obecný popis umělé plicní ventilace, invazivní plicní ventilaci a podrobný popis neinvazivní plicní ventilaci a chronické obstrukční plicní nemoci. Tato část je také zaměřena na podrobný popis neinvazivní plicní ventilace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Cílem diplomové práce je zjistit skutečnou využitelnost a úspěšnost neinvazivní …viac
Abstract:
The thesis begins with a theoretical part containing a general description of artificial pulmonary ventilation, invasive pulmonary ventilation and a detailed description of non-invasive pulmonary ventilation and chronic obstructive pulmonary disease. This section also focuses on a detailed description of non-invasive pulmonary ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUGUSTÍNOVÁ, Markéta. Neinvazivní plicní ventilace u pacientů s CHOPN. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses g2qf1r g2qf1r/2
23. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23. 4. 2019
Bulanova, L.
24. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.