Jana Houzarová

Bakalářská práce

Ekonomický význam lázeňství ve vybraném regionu České republiky

Economic importance of spas in the selected region of Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickým významem lázeňství v Karlových Varech. Zaměřila jsem se na přínos lázeňských hostů. Sledovala jsem jak velký vliv má jejich vývoj na vybranou ekonomickou destinaci, jestliže jejich počet za pozorované období klesá, nebo stoupá. K řešení byly použité statistické metody korelační a regresní analýzy. Pomocí těchto analýz byly změřeny výše poplatků vybíraných z provozu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the economic importance of the spa in Karlovy Vary. I followed how much influence the development of spa guests selected economic destination, if the number of guests increases or decreases. Were used statistical methods of correlation and regression analysis. Using these analyzes were measured amount of fees collected from the operation of spa services, the number of doctors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Studnička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu