Bc. Aneta Houdková

Diplomová práce

Uživatelé sociální sítě Facebook - motivace a praxe počítačově mediovaného sociálního jednání

Social network site Facebook users - motivation and practice of computer-mediated social behavior
Anotace:
Empirická práce explorativního charakteru se zabývá motivací uživatelů sociální sítě Facebook ke vstupu a setrvání v této sociální síti a také obecným postojem uživatelů k této sociální síti. Práce teoreticky vychází z konceptu síťové společnosti, fyzické a virtuální komunity a sociálního kapitálu. Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo celkem 25 respondentů. Data byla sbírána formou hloubkových rozhovorů …více
Abstract:
The empirical thesis of explorative nature deals with a motivation of social network site Facebook users to enter and to remain in this social site and also with the general attitude of users towards the social network site. Theoretical framework is based on the concept of network, physical and virtual communities and social capital. Qualitative research was attended by 25 respondents. Data were collected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií